Дружківська міська рада
Головна Контакти Fcebook Twitter      
            Одноразова натуральна допомога «пакунок малюка» >Головна-Родина-Допомога-Пакунок малюка
I0.I5.I9 XX
________________________________________________

  Одноразова натуральна допомога «пакунок малюка»

      Кабінетом Міністрів України 25.11.2020 затверджено Порядок надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка».

     «Пакунок малюка» є безповоротною адресною соціальною допомогою сім'ям, у яких народилася дитина. У разі відсутності обох батьків - родичам, які в установленому порядку забирають дитину з пологового будинку усиновлювачам, опікунам, прийомним батькам, батькам-вихователям або патронатним вихователям новонародженої дитини.

     «Пакунок малюка» надається на кожну новонароджену дитину.

    Отримувач може відмовитися від отримання «пакунка малюка» на підставі заяви, поданої керівнику закладу охорони здоров'я.

     «Пакунок малюка» видається отримувачу:
  1) закладом охорони здоров'я при народженні дитини;
  2) управлінням соціального захисту населення у разі:
  • відсутності «пакунка малюка» в закладі охорони здоров'я;
  • народження дитини за межами України;
  • народження дитини поза межами закладу охорони здоров'я.
   Для отримання «пакунка малюка» до управління соціального захисту населення подаються:
 • заява (у паперовій або електронній формі), в якій зазначається спосіб інформування отримувача про прийняте рішення щодо видачі «пакунка малюка»;
 • довідка про те, що «пакунок малюка» в закладі охорони здоров'я не видано;
 • копія свідоцтва про народження дитини;
 • документ, що підтверджує факт народження дитини поза межами закладу охорони здоров'я, який видає заклад охорони здоров'я (за потребою).
     У разі народження дитини за межами України «пакунок малюка» видається управлінням соціального захисту населення на підставі заяви (у паперовій або електронній формі), копії свідоцтва про народження дитини, виданого органами державної реєстрації актів цивільного стану України, а в разі його відсутності - копії виданого компетентним органом країни перебування та легалізованого в установленому порядку документа про народження дитини. Вірність перекладу або справжність підпису перекладача засвідчується нотаріально.

     У разі неотримання протягом 30 днів з дня народження дитини (для дітей, народжених з 24.10.2020 до 30.11.2020 – до 31.12.2020) одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» з незалежних від отримувача причин виплачується грошова компенсація вартості одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка».