Дружківська міська рада
Головна Контакти Fcebook Twitter      
Порядок організації роботи із повідомленнями про корупцію. >Головна-Запобігання корупції
XX I0.I5.I9
________________________________________________
    Повідомлення про порушення вимог Закону підлягає перевірці у термін не більше п’ятнадцяти днів від дня його отримання. Якщо у вказаний термін перевірити інформацію, що міститься в повідомленні, неможливо, начальник управління продовжує термін розгляду повідомлення до тридцяти днів від дня його отримання.
    У разі підтвердження викладеної у повідомленні інформації про порушення вимог Закону начальник управління вживає заходів щодо припинення виявленого порушення, усунення його наслідків та притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності, а у випадках виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення також інформує спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

                    II.Засади та принципи організації роботи з повідомленнями
   Організація роботи в управлінні з повідомленнями про порушення вимог Закону базується на таких засадах:
  1) знання та обізнаність: інформування про можливість подати повідомлення та повноваження управління щодо його розгляду;
  2) доступність: забезпечення безперешкодного доступу для подання повідомлення, процес подання таких повідомлень має бути зручним;
  3) довіра: інформування про виконання державних гарантій захисту викривачів;
  4) відповідальність: забезпечення керівництвом управління роботи з повідомленнями;
  5) ефективність: реагування на випадки порушення вимог Закону;
  6) прозорість: інформування викривачів про те, як розглядаються їхні повідомлення;
  7) аналіз та вивчення: систематичний перегляд і коригування організації роботи з повідомленнями.
      Принципи організації роботи з повідомленнями про порушення вимог Закону:
  1) доброчесність: поведінка відповідального за розгляд повідомлень про корупцію, внесеними викривачами має відповідати вимогам Закону та загальновизнаним етичним нормам;
  2) захист прав викривачів: посадові особи управління, які мають доступ до повідомлень, повинні розуміти ризики для викривачів, пов’язані з поданням повідомлення, а також подальшим встановленням фактів порушення вимог Закону;
  3) конфіденційність: у процесі збору, використання та збереження інформації виконуються вимоги законодавства щодо нерозголошення інформації про викривача;
  4) зворотній зв’язок: підтримувати зв’язок з викривачем, навіть якщо повідомлення надане анонімно;
  5) неупередженість: повідомлення розглядається по суті та без жодних упереджень, які можуть виникати у результаті попередніх контактів викривача з управлінням;