Дружківська міська рада
Головна Контакти Fcebook Twitter      
Порядок організації роботи із повідомленнями про корупцію. >Головна-Запобігання корупції
XX I0.I5.I9
________________________________________________
    6) об’єктивність: одержаній при розгляді повідомлення інформації має бути дана повна та об’єктивна оцінка;
    7) рівність: забезпечення однакового ставлення до всіх викривачів, незалежно від віку, статі, національної приналежності, віросповідання тощо.
                                       III.Прийняття, опрацювання та облік повідомлень
    Прийняття, опрацювання та облік повідомлень, що надійшли до управління, здійснюються уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції - відповідальною особою за розгляд повідомлень про корупцію, внесеними викривачами (далі - відповідальна особа).
    Відповідальна особа - посадова особа управління, яка здійснює прийняття, опрацювання, облік та розгляд повідомлень, що надходять на зазначений телефон, поштову чи електронну скриньку або через особистий прийом.
    Усі повідомлення реєструється в Журналі обліку повідомлень про корупцію, внесеними викривачами (додаток 3). При анонімності повідомлень, у відповідних графах Журналу робиться позначка «Анонімно».
    У разі надходження повідомлення про порушення Закону, відповідальна особа невідкладно, протягом одного дня повідомляє начальника управління.
    Відповідальна особа при прийнятті повідомлень пропонує заявникові надати:
  • інформацію про себе (прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, контактний телефон);
  • іншу інформацію, що має значення для вирішення конкретного питання.
    Небажання заявника надати інформацію про себе не є підставою для відмови в прийнятті його повідомлення.
    Обробка персональних даних заявників здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».
    Відповідальна особа має право зв’язатися в разі потреби із заявником для уточнення інформації'.
    При висловленні заявником бажання надіслати письмове повідомлення відповідальна особа повідомляє йому поштову адресу управління.
    Реєстрація та розгляд письмових повідомлень здійснюються відповідно до вимог статті 53 Закону.
    Для забезпечення чітких та узгоджених дій щодо розгляду повідомлення відповідальна особа використовує Схему стандартної процедури розгляду таких повідомлень (додаток 2), яка складається з таких етапів:
    1)з’ясування, чи відповідає отримане повідомлення за своїм змістом вимогам Закону. Якщо не відповідає, тоді за анонімним повідомленням про це необхідно інформувати начальника управління, а за не анонімним повідомленням повідомити викривачу;