Дружківська міська рада
Головна Контакти Fcebook Twitter      
        Право на доступність до об'єктів фізичного оточення. >Головна-Iнвалідність-Має право!
XX I0.I5.I9
________________________________________________


        ПРАВО НА ДОСТУПНІСТЬ ДО ОБ'ЄКТІВ
  ФІЗИЧНОГО ОТОЧЕННЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ
    Статтею 26 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» (далі - Закон) визначено, що підприємства, установи та організації зобов'язані створювати умови для безперешкодного доступу осіб з інвалідністю (у тому числі осіб з інвалідністю, які використовують засоби пересування та собак- поводирів) до об'єктів фізичного оточення. Власники та виробники транспортних засобів, виробники та замовники інформації (друковані засоби масової інформації, телерадіоорганізації тощо), оператори та провайдери телекомунікацій повинні забезпечувати надання послуг і виробництво продукту з урахуванням потреб осіб з інвалідністю.
    На об'єктах фізичного оточення і транспорті загального користування розміщуються знаки, що застосовуються в міжнародній практиці для позначення їх доступності для осіб з інвалідністю.
    На об'єктах фізичного оточення інформація, що оприлюднюється, дублюється рельєфним літерно-цифровим або рельєфно-крапковим шрифтом (шрифтом Брайля).
    Нумерація поверхів, кабінетів на об'єктах фізичного оточення наноситься рельєфним літерно-цифровим шрифтом.
    У відповідності до статті 29 закону, особи з інвалідністю забезпечуються житлом у порядку і на умовах, передбачених чинним законодавством і з урахуванням положень Закону.