Дружківська міська рада
Головна Контакти Fcebook Twitter      
Новини та події                        >Головна
I0.I5.I9 XX
________________________________________________
   Відповідно до Конституції України кожна людина має право на працю, що передбачає можливість заробляти собі на життя роботою, яка обрана вільно. Реалізація права на працю в Україні починається з оформлення трудових відносин, тобто укладання трудового договору.
   Трудовий договір – це угода між працівником і роботодавцем, за якою працівник виконує роботу, визначену цією угодою, а роботодавець виплачує працівникові заробітну плату та забезпечує умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.
 • безстроковим, що укладається на невизначений строк;
 • строковим, що визначений на певний строк, встановлений за погодженням сторін;
 • на час виконання певного виду роботи: тимчасовою визнається така робота, яка не може тривати постійно (наприклад, сезонні роботи).
 •    Трудовий договір укладається у письмовій формі шляхом підписання такого договору (контракту), або оформлення наказу (розпорядження).
     При укладанні трудового договору особа, яка бажає працевлаштуватися має надати роботодавцеві необхідні для цього документи, а саме:
 • Паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
 • Довідку податкового органу про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки;
 • Документ про освіту (якщо робота вимагає спеціальних знань);
 • Довідку про стан здоров’я (за необхідності);
 • Інші документи (наприклад, військовозобов’язані особи – військовий квиток).
 •    УВАГА! Працівник не може бути допущений до роботи без укладання трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням роботодавця та повідомлення територіального органу ДПС про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
     НЕ СЛІД ЗАБУВАТИ! Роботодавець не має права вимагати від працівника виконання роботи, не обумовленої трудовим договором. Погоджуючись на роботу без оформлення трудових відносин необхідно усвідомлювати, що працівник позбавляє себе:
 • Гарантованого державою розміру заробітної плати;
 • Пенсійного забезпечення;
 • Забезпечення у повному обсязі гарантованого державою права на матеріальні виплати та соціальні послуги;
 • Оплачуваної відпустки;
 • Права на оплату листа непрацездатності, охорону праці;
 • Можливості відстоювати свої інтереси в якості працівника.
 •    Кожен, хто наймається на роботу, має пам’ятати, що не оформлений вчасно трудовий договір є не лише грубим порушенням трудового законодавства, а й надалі тягне за собою низку проблем для самого працівника. Працюючи нелегально людина сама себе позбавляє права на соціальний захист та передбачені трудовим законодавством гарантії, а також ставить під загрозу своє здоров’я та майбутнє.