Дружківська міська рада
Головна Контакти Fcebook Twitter      
Підсумки роботи НСПП в Донецькій області за 1 півріччя 2021 >Головна-Інсп.-НСПП-2021
I0.I5.I9 XX
________________________________________________

                            Д О В І Д К А
про результати роботи відділення Національної служби посередництва
              і примирення в Донецькій області за 1 півріччя 2021 року.


   Упродовж 1 півріччя 2021 року Відділенням проводилась робота по врегулюванню 32 конфліктних ситуацій, по яких було взято на облік 31 розбіжність між сторонами СТВ щодо своєчасної виплати поточної заробітної плати та погашення заборгованості та 1 – щодо укладання або зміни колективного договору. Причиною виникнення 31 випадку розбіжностей між сторонами СТВ у звітному періоді стала заборгованість із виплати зарплати в сумі 186358,9 тис. грн. У звітному періоді, з метою врегулювання конфліктних ситуацій, фахівцями Відділення по кожному підприємству було складено план заходів по врегулюванню конфліктних ситуацій та проведено 82 узгоджувальні зустрічі зі сторонами СТВ.

   В результаті постійної взаємодії зі сторонами СТВ та органами місцевого самоврядування в 1 півріччі 2021 року було погашено заборгованості із виплати заробітної плати, що стала причиною виникнення розбіжностей між сторонами СТВ, в сумі 93142,2 тис.грн, що складає 50,0% від заборгованості, що стала причиною виникнення розбіжностей між сторонами СТВ.

   Упродовж 1 півріччя 2021 року Відділенням проводилась робота по вирішенню 6 колективних трудових спорів (конфліктів), в тому числі 5 – на виробничому рівні, 1 – на територіальному рівні.

   У 6 КТС(К) найманими працівниками було висунуто 37 вимог, в тому числі:
  • щодо встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту – 1 вимога (2,7% від загальної кількості);
  • щодо укладення чи зміни колективного договору, угоди – 9 вимог (24,3%);
  • щодо виконання колективного договору, угоди – 15 вимог (40,5%);
  • щодо невиконання вимог законодавства про працю – 12 вимог (32,4%).
   Заборгованість із виплати заробітної плати, яка стала причиною виникнення КТС(К), які залишились невирішеними станом на 01.07.2021 року складає 107084,4 тис.грн.

   Упродовж 1 півріччя 2021 року з метою проведення моніторингу стану вирішення вимог найманих працівників у КТС(К) та на виконання рішень примирних органів зі сторонами СТВ було проведено 49 примирних процедур, в т.ч. 42 – узгоджувальні зустрічі, 7 – примирних комісії.

   У звітному періоді зареєстровано 2 КТС(К) на виробничому рівні з 22 вимогами, висунутими найманими працівниками.

   Упродовж 1 півріччя 2021 року, з метою вирішення спірних питань між сторонами соціально-трудових відносин виключно у правовому руслі, Відділення спрямовувало свої зусилля на попередження проведення страйків і акцій протесту та послаблення соціальної напруги під час проведення найманими працівниками страйків і колективних припинень роботи.

   За звітний період Відділенням було зафіксовано проведення 4 акції соціального протесту, а саме: 1 мітинг та 3 припинення роботи.