Офіційний
веб-сайт
logo__uszn

Повідомна реєстрація колективних договорів, змін і дововнень до них

Колективний договір є основним локальним правовим документом, що регулює виробничі, трудові, соціально - економічні відносини, узгоджує інтереси працівників і адміністрації. Він є єдиним актом у системі соціального партнерства, виконання забов'язань якого може бути захищене у судовому порядку.

Обов'язкова наявність колективного договору на підприємствах, що є юридичними особами і використовують найману працю регламентується вимогами Кодексу Законів про працю України, Закону України “Про колективні договори і угоди”, вимогами пункту 7 статті 65 Господарського Кодексу України.

Значення колективного договору:

  • колективний договір є найважливішим нормативно-правовим актом, що визначає умови праці трудящих на підприємстві;
  • сприяє реалізації норм трудового законодавства через єдиний локальний акт соціального діалогу;
  • сприяє відкритості взаємовідносин між роботодавцем та трудовим колективом;
  • сприяє стабілізації виробничого процесу, зростанню прибутку, поліпшенню господарської діяльності підприємства;
  • знижує соціальну напругу в трудовому колективі, перешкоджає виникненню конфліктних ситуацій.

Колективний договір укладається між роботодавцем з однієї сторони і профспілковими органами, а у разі їх відсутності - представниками працівників, обраними і уповноваженими трудовим колективом з іншої сторони.

Положення колективного договору поширюються на всіх працівників підприємств незалежно від того, чи є вони членами профспілки, і є обов'язковими як для роботодавця, так і для працівників підприємства.

Процес переговорів з укладання колективного договору охоплює кілька етапів: підготовка до колективних переговорів (визначення сторін щодо ведення переговорів); розроблення проєкту колективного договору; укладання колективного договору, його підписання і реєстрація; контроль за виконанням колективного договору.

В колективному договорі встановлюються взаємні зобов’язання сторін щодо регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин, зокрема: зміни в організації виробництва і праці; забезпечення продуктивної зайнятості; нормування і оплати праці, встановлення форм, системи, розмірів заробітної плати та інших видів трудових виплат (доплат, надбавок, премій тощо); встановлення гарантій, компенсацій, пільг; участі трудового колективу у формуванні, розподілі й використанні прибутку підприємства (якщо це передбачено статутом); режиму роботи, тривалості робочого часу і відпочинку; умов і охорони праці; забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування, організації оздоровлення і відпочинку працівників; гарантій діяльності профспілкової чи інших представницьких організацій працівників; умов регулювання фондів оплати праці та встановлення міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті праці; забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; заборона дискримінації.

Укладання та виконання колективного договору є взаємно необхідним та вигідним для обох його сторін, адже цей документ не лише регулює виробничі, трудові і соціально-економічні відносини, а й виконує просвітницьку роль, дисциплінує й згуртовує трудовий колектив і адміністрацію підприємства, ціле спрямовує на високопродуктивну працю та досягнення високих економічних результатів в інтересах обох сторін.

Нагадуємо керівникам підприємств, установ та організацій міста, уповноваженим представникам трудового колективу про необхідність переглянути чинні колективні договори за потреби укласти нові колективні договори, внести зміни та доповнення до діючих колективних договорів та подати їх на повідомну реєстрацію в управління соціального захисту населення Дружківської міської ради за адресою: м. Дружківка, вул. Машинобудівників, 64, телефон для довідок: (06267) 5-36-41.

pdf Реєстр колективних договорів змін і доповнень до них за 2019 рік.

pdf Реєстр колективних договорів змін і доповнень до них за 2020 рік.

pdf Реєстр колективних договорів змін і доповнень до них за 2021 рік.

pdf Реєстр колективних договорів змін і доповнень до них за 2022 рік.