Дружківська міська рада
Головна Контакти Fcebook Twitter      
Порядок доступу до публічної інформації. > Головна - Публічна інформація.
XX I0.I5.I9
________________________________________________
  • здійсненням парламентського, громадського та державного контролю за дотриманням прав на доступ до публічної інформації;
  • юридичною відповідальністю за порушення законодавства про доступ до публічної інформації.
            Основні принципи забезпечення доступу до публічної інформації:
  • прозорості та відкритості діяльності суб'єктів владних повноважень;
  • вільного отримання та поширення інформації, крім обмежень, встановлених законом;
  • рівноправності, незалежно від ознак раси, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.
Запит на отримання інформації складається у довільній формі. При цьому необхідно вказати:
  • ім'я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;
  • опис інформації, яку запитувач хотів би отримати. (Вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);
  • підпис і дату.
Доступ до публічної інформації надається у відповідь на інформаційний запит.


                                            Додатки :

1.РОЗПОРЯДЖЕННЯ МІСЬКОГО ГОЛОВИ № 148 ВІД 11.07.2011 Про організацію виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації»

2. РОЗПОРЯДЖЕННЯ МІСЬКОГО ГОЛОВИ № 183 ВІД 16.09.2011 Про встановлення фактичних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію до Дружківської міської ради

3. ЗРАЗОК ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАПИТУ