Офіційний
веб-сайт
logo__uszn

Структура управління

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯ

Галина НЕБОГАТІКОВА

Заступник начальника управління

Ірина БАРДАР

Заступник начальника управління-начальник відділу соціально-трудових відносин, інспекції праці та контролю

Наталя ЛОПАТКО

ВІДДІЛ ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН

Начальник відділу: Юлія ЄРЬОМЕНКО

Відділ є структурним підрозділом управління соціального захисту населення Дружківської міської ради.

Забезпечує правильний і своєчасний прийом документів для встановлених законодавством державних допомог:

 • надання адресної соціальної допомоги і підтримки малозабезпеченим громадянам і сім’ям з дітьми, призначення та виплати цільової грошової допомоги на проживання, здійснення компенсаційних заходів соціального захисту населення;
 • надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, твердого побутового палива та їх перерахування згідно законодавства;
 • надання статусу внутрішньо переміщених осіб і щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам на проживання в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг;
 • надання соціальних послуг.

Забезпечує роботу рецепції управління, телефону «Гарячої лінії управління», архіву і «Мобільного соціального офісу».

ВІДДІЛ ВИПЛАТ

Начальник відділу: Євгенія РИЖОНОК

Відділ забезпечує своєчасну виплату встановлених законодавством державних допомог та компенсаційних виплат, надання адресної державної допомоги:

 • сім’ям з дітьми;
 • допомога по догляду за хворими дітьми, яким не встановлена інваліднсть;
 • допомога по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу;
 • державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям;
 • тимчасова державна допомога дітям;
 • державна соціальна допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;
 • допомога на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях;
 • державна соціальна допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошове забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною», оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя, підтримку малих групових будинків;
 • державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державна соціальна допомога на догляд;
 • тимчасова державна соціальна допомога непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату;
 • щомісячна компенсаційна виплата непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку;
 • відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня»;
 • щорічна разова грошова допомога до 5 травня;
 • щомісячна допомога здобувачам освіти закладів професійної(професійно-технічної) освіти, закладів фахової передвищої освіти, закладів вищої освіти з числа дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на повному державному забезпеченні.

Відділ здійснює нарахування, формування, виплатних документів на виплату компенсацій особам з інвалідністю та стаціонарним установам, в яких зазначені особи перебувають на повному державному утриманні, ветеранам війни та праці, компенсація за перевіз пільгової категорії громадян Чорнобильської катастрофи, допомоги на поховання, одноразової допомоги особам з інвалідністю та малозабезпеченим особам з коштів державного бюджету та допомоги, що надається за місцевими програмами.

ВІДДІЛ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

Начальник відділу: Людмила ЛІГУША

Відділ здійснює керівництво у сфері соціального захисту та соціального забезпечення пенсіонерів, осіб з інвалідністю, одиноких непрацездатних громадян, дітей-сиріт, одиноких матерів, багатодітних, сімей з дітьми, а також малозабезпечених сімей, інших соціально незахищених громадян, які потребують допомоги і соціальної підтримки з боку держави.

Відділ формує та підтримує в актуальному стані бази даних одержувачів допомог в електронному вигляді. Забезпечує функціонування апаратно-програмних засобів управління соціального захисту населення у складі єдиної відомчої інформаційної системи, впроваджує і супроводжує в управлінні соціального захисту населення уніфіковані комп’ютерні технології обробки комп’ютерної документації одержувачів всіх видів грошової допомоги, соціального моніторингу, інтегрованої аналітичної обробки інформації з питань праці і соціального захисту.

Відділ здійснює методичне забезпечення діяльності управління щодо впровадження та експлуатації уніфікованих комп’ютерних технологій обробки інформації органів соціального захисту населення.

ВІДДІЛ ПЕРСОНІФІКОВАНОГО ОБЛІКУ ПІЛЬГОВИХ КАТЕГОРІЙ НАСЕЛЕННЯ

Начальник відділу: Ганна СТУПАКОВА

Відділ є структурним підрозділом управління соціального захисту населення Дружківської міської ради. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України і Законами України, Указами Президента України постановами та розпорядженнями Верховної ради України, Кабінету Міністрів, наказами Міністерства соціальної політики, Департаменту соціального захисту населення Донецької облдержадміністрації, актами законодавства, що стосуються державної служби, інструкцією з діловодства, іншими нормативно-правовими актами, що регулюють розвиток системи надання адресної соціальної допомоги та пільг.

Відділ організовує роботу з надання пільг особам з інвалідністю, ветеранам війни і праці, забезпечує надання населенню пільг по відшкодуванню витрат на оплату житлово-комунальних послуг, формує базу даних Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, і веде їх персоніфікований облік , приймає заяви та формує справи заявників щодо оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, та дітей, які виховуються в сім’ях з дітьми, також здійснює прийом та формування справ заявників для отримання матеріальної допомоги з державного та місцевого бюджетів.

ВІДДІЛ ПІЛЬГ

Начальник відділу: Світлана МАТВЕЙЧУК

Відділ забезпечує у межах своєї компетенції дотримання законодавства про соціальний захист різних верств населення, яким встановлені пільги. Здійснює прийом відповідних документів та призначення пільговим категоріям громадян компенсаційних виплат, які встановлені діючим законодавством. Розглядає питання про встановлення статусу «інваліда війни», «учасника війни», «члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни». Підтримує в актуальному стані електронні державні програми Централізованого банку даних з проблем інвалідності та Реєстр усіх категорій постраждалого населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

Відділ забезпечує осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації, санаторно-курортним лікуванням у встановленому чинним законодавством порядку. Відділ організовує в межах своєї компетенції роботу з надання пільг пенсіонерам, особам з інвалідністю, ветеранам війни та праці, забезпечує нарахування вартості відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого палива та рідкого побутового палива, призначення та виплату грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів. Відділ забезпечує цільове використання бюджетних асигнувань, передбачених на соціальний захист населення та соціальне обслуговування.

ВІДДІЛ АВТОМАТИЗОВАНОЇ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ, ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

Начальник відділу: Олег БЛОШЕНКО

Відділ є структурним підрозділом управління соціального захисту населення Дружківської міської ради. Основними завданнями відділу є:

 • забезпечення цілісності та актуальності баз програмно-технічних комплексів «АСОПДСОЦ», «ЄДАРП», «Житлові субсидії», «Єдина Web-орієнтована інформаційна технологія формування сегменту «Облік ВПО», іншого програмного забезпечення ДП «Інформаційно-обчислювальний центр Міністерства соціальної політики України»;
 • забезпечення інформаційной безпеки корпоративної мережі управління;
 • моніторинг локальної ком'пютерної мережі та мережевих компонентів управління;
 • супровід операційних систем, антивірусних програм, програмних комплексів, іншого програмного забезпечення для належної роботи управління;
 • адміністрування корпоративної мережі, WEB-ресурсів управління в мережі «Інтернет», електронної пошти управління та ведення електронного документообігу засобами кріптозахисту;
 • розрахунок та супровід всіх видів виплат державних соціальних допомог;
 • технічне обслуговування і контроль функціонування засобів технічного захисту інформації, комп’ютерної та комунікаційної техніки управління.

ВІДДІЛ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН, ІНСПЕКЦІЇ ПРАЦІ ТА КОНТРОЛЮ

Заступник начальника управління-начальник відділу: Наталя ЛОПАТКО

Відділ є структурним підрозділом управління соціального захисту населення Дружківської міської ради. Відділ у своїї роботі керується: Конституцією України, Законами України “Про місцеве самоврядування”, “ Про службу в органах місцевого самоврядування”, “Про боротьбу з корупцією”, „Про звернення громадян”, „Про інформацію”, „Про державну таємницю”, „Про мови”, постановами Верховної ради України, указами та розпорядженнями Президента України, декретами, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, та іншими нормативно - правовими актами.

Відділ здійснює:

 • контроль за своєчасною виплатою заробітної плати;
 • контроль за запровадженням підприємствами всіх форм власності мінімальних державних гарантій з оплати праці;
 • забезпечує соціальний захист працівників, зайнятих на роботах з шкідливими і небезпечними умовами праці;
 • вживає заходів щодо якісного проведення атестації робочих місць;
 • забезпечує реалізацію в місті державної політики зайнятості;
 • бере участь у вирішенні питань соціально-економічного розвитку міста.

Фахівці відділу з питань контролю за правильністю призначення та виплати пенсій органами ПФУ здійснюють нагляд за дотриманням вимог законодавства з питань призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України м.Дружківка.

ЦЕНТРАЛІЗОВАНА БУХГАЛТЕРІЯ

Головний бухгалтер: Світлана АКІМЕНКО

Централізована бухгалтерія при управлінні соціального захисту населення Дружківської міської ради забезпечує ведення бухгалтерського обліку в управлінні соціального захисту населення Дружківської міської ради, централізованій бухгалтерії, територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міста Дружківки Донецької області, центрі обліку бездомних осіб та будинку нічного перебування м. Дружківка Донецької області, Східному центрі комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Дружківської міської ради, Дружківському міському центрі соціальних служб, служби у справах дітей Дружківської міської ради на основі застосування сучасної обчислювальної техніки, регламентованих форм і методів обліку, забезпечення контролю за правильною та раціональною витратою бюджетних коштів.

Централізована бухгалтерія забезпечує дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, своєчасне подання на реєстрацію таких зобов'язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності.

Централізована бухгалтерія контролює наявність і рух майна, використання фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів, правильне і економічне витрачання коштів відповідно до їх цільового призначення за затвердженими кошторисами та запобігає виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявляє і мобілізує внутрішньогосподарськи резерви.

ВІДДІЛ НАГЛЯДУ, МОНІТОРИНГУ ТА СУПРОВОДУ СОЦІАЛЬНИХ ПРОГРАМ

Начальник відділу: Людмила ЛАДНИК

Відділ є структурним підрозділом Управління соціального захисту населення Дружківської міської ради, який утворюється наказом начальника Управління з метою нагляду та соціального супроводу під час надання соціальної підтримки.

Основними завданнями відділу є нагляд, моніторинг та супровід соціальних програм під час надання державної смоціальної допомоги та інших видів соціальної підтримки, передбачених законодавством щодо призначення державних соціальних допомог, пільг, житлових субсидій тощо з метою забезпечення надавачами соціальних послуг вимог законодавства та дотримання прав дітей.

Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Постановами Верховної Ради України, Указами і розпорядженнями Президента України, прийнятими відповідно до Конституції України та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства праці і соціальної політики, Головного Управління праці і соціального захисту населення, рішеннями облради та розпорядженнями голови Донецької облдержадміністрації, рішеннями міської Ради та її виконавчого комітету, наказами начальника Управління, а також цим Положенням.

ВІДДІЛ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВОЇ ТА КАДРОВОЇ РОБОТИ

Начальник відділу: Інна БАРАБАШ

Відділ є структурним підрозділом управління соціального захисту населення Дружківської міської ради. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України і Законами України, Указами Президента України, постановами та розпорядженнями Верховної ради України, Кабінету Міністрів, наказами Міністерства соціальної політики, Департаменту соціального захисту населення Донецької облдержадміністрації, актами законодавства, що стосуються місцевого самоврядування, інструкцією з діловодства, іншими нормативно-правовими актами, що регулюють розвиток системи надання адресної соціальної допомоги та пільг. Відділ організовує роботу, спрямовану на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог чинного законодавства, керівниками та працівниками під час виконання покладених на них обов'язків; представляє інтереси управління у установах та організаціях всіх форм власності; забезпечує реалізацію державної політики з питань кадрової роботи та служби в органах місцевого самоврядування і разом з структурними підрозділами управління узагальнює практику роботи з кадрами. Відділ розглядає та опрацьовує звернення громадян, систематизує, узагальнює та аналізує інформацію щодо додерження графіків прийомів, кількості осіб, які звернулися, та представляє інтереси управління в судах всіх інстанцій.